Category Archives: Blogs

Viesītes novadā, jaunajā mācību gadā paredzēta skolu reforma.

Tikšanās ar rakstnieci Eviju Gulbi

 

9.februārī Rites pamatskolas 2. – 3.klašu skolēni devās uz tikšanos ar bērnu grāmatu rakstnieci Eviju Gulbi.

Skaidro, ko realitātē nozīmē Rites pamatskolas likvidācija un pievienošana Viesītes vidusskolai

 

Brīvās Daugavas (BD) redakcijā vērsās Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs Alfons Žuks, lai skaidrotu un precizētu BD slejās izskanējušo informāciju par to, ka Rites pamatskola tiek likvidēta un pievienota Viesītes vidusskolai. Ko reāli šāds lēmums nozīmē?

Sniega dienas nedēļa Ritē

Ikgadējais sniega festivāls un pasaules sniega diena šogad tika atzīmēta 21.janvārī. FIS programmas „Vediet bērnus uz sniega,” mērķis ir dot gan bērniem un pieaugušajiem izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega. Tā kā šajā laika periodā ziemas dvesma bija aukstāka, sniega aktivitātēm lieliski varēja izmantot arī ledu. Ar skolas direktori tika pieņemts lēmums, šo sniega dienu pārvērst sniega prieku nedēļā. Katru dienu skolēni izmantoja savus resursus, lai sevi un citus izklaidētu fiziskajās aktivitātēs. Tika skriet, šļūkts, slidots, lēkts un krists. Aktīvākie un radošākie šajos pasākumos izrādījās 7.klases audzēkņi.

Rites pamatskolā – ierindas skate

Tradicionāli, Latvijas barikāžu atceres dienas galvenais notikums Rites pamatskolā, ir ierindas skate. Jau labu laiku iepriekš klašu audzinātāji ar saviem skolēniem maršēja, sacerēja sasauksmi, izvēlējās dziesmas. Komandas „Kreiso!”, „Kreiso!”, kļuva par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu arī starpbrīžos. 25.janvārī visi Rites pamatskolas skolēni pulcējās Rites Tautas nama zālē, lai noskaidrotu labākos.

Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zeme skaistā”

       

Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zeme skaistā” ir viena no pasākumu cikla “Latvijas valsts simtgade” aktivitātēm, kuras laikā skolēni tiek aicināti radoši izpausties, veidojot fotogrāfijas par Latviju.

           

Labie darbi Latvijas simtgadei

Laika posmā no 2017.gada 18.novembra līdz 2018.gada 18.novembrim Rites pamatskola aicina katru savu klasi, skolēnu, skolotāju, darbinieku, vecākus iesaistīties projektā „100 labie darbi Latvijai”. Skolas foajē sienu rotā varens ozols, kura lapotne līdz Latvijas simtgadei jāpiepilda ar 100 ozollapām, uz kurām tiks fiksēti visi labie darbi. Nepaliec malā! Dāvini Latvijai savus labos darbus!

Viesītes novada pašvaldība ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”- PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros tiek sniegts personalizēts atbalsts jauniešiem, kuriem vērojams risks pamest skolu, kā arī veidota ilgtspējīga atbalsta sistēma skolās un pašvaldībās.