I. semestra izskaņa Rites pamatskolā

Rites pamatskola 2017./2018.m.g. 1.semestri noslēdza ar Ziemassvētku koncertu. Koncertā uzstājās Rites pamatskolas dejotāji, dziedātāji un skolotāji, kā arī Rites Tautas nama amatierteātra dalībnieki. Direktore apsveica skolas labākos mācībās. Viesītes domes izpilddirektores S.Lūses balvu saņēma 5.klases skolniece Linda Sasa. Paldies visiem, kuri atbalstīja un piedalījās Ziemassvētku koncerta noskaņas radīšanā.

Nakts Rites pamatskolā.

Katrs skolotājs, kas kaut reizi ir audzinājis klasi, zina, cik liels darbs ir jāiegulda, lai veidotos saliedēts klases kolektīvs. Un katrs audzinātājs arī zina, ka labākais veids, kā to izdarīt, ir kopīgi klases pasākumi, jo nekur citur tā nevar iepazīt bērnus, kā kopīgi pavadot brīvo laiku, kopīgi iesaistoties dažādās neformālās aktivitātēs. Rites pamatskolas 5.klases skolēniem un audzinātājai Sandrai radās doma pirms Ziemassvētkiem pavadīt darbīgu vakaru un aizraujošu nakti skolā, taču šī ideja iepatikās arī citām klasēm, un tika pieņemts kopīgs lēmums rīkot skolā nakts pasākumu, kurš ieguva nosaukumu „nočņiks”.

“Eiropas medus brokastis” Rites pamatskolā

28,novembrī akcijas „Eiropas medus brokastis” ietvaros, visi Rites pamatskolas skolēni varēja izzināt biškopja grūto darbu.  Skolotāja Natālija Dirda dalījās sava hobija pieredzē, zināšanās, stāstot par bitēm un bišu nozīmi apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. 

Akcija „Zvaigzne austrumos” atspīd Rites pamatskolā

 

Ik gadu Viesītes novada bērni ir saņēmuši dāvanas no starptautiskās organizācijas „Samarieša soma.” Šogad pateicoties akcijai „Zvaigzne austrumos” mēs no ņēmējiem varējām kļūt par devējiem. Rites pamatskolas skolēni un skolotāji nolēma piedalīties šajā akcijā un sarūpēt dāvaniņas karadarbības skarto rajonu bēgļu bērniem.

Sveicam! Neretas novada matemātikas olimpiādes 1.vietas ieguvēju 5.klašu grupā

Sveicam!

Neretas novada matemātikas olimpiādes

1.vietas ieguvēju 5.klašu grupā 

KITIJU SEMJONOVU!!!

 

Paldies par piedalīšanos olimpiādē

LINDAI SASAI,

ARNIM STRUMSKIM,

par skolēnu gatavošanu olimpiādei – skolotājai NATĀLIJAI!

Latvijas 99.gadadienas svinības

Met, laimīte, zelta jostu

Pāri mūsu zemītei,

Dod māsiņām, bāleliņiem

Baltu mūžu nodzīvot!

/ Latviešu tautas dziesma/

18.novembrī Rites pamatskolas 7. klases skolēni, audzinātāja un daži 8. klases skolēni devās ekskursijā uz Rīgu, lai tur nosvinētu valsts dzimšanas dienu. Rīts iesākās ar patriotisku noskaņojumu, jo par godu savai valstij un tās brīvības cīnītājiem tika piespraustas sarkanbaltsarkanās lentītes, šādi godinot un sveicot Latvijas valsti 99. gadadienā. Aktīva atpūta iepazīstot Vecrīgu, izzinot Latvijas vēsturi, jauniešiem sagādāja sajūsmu.

Mana Latvija, mans nams, mans pagasts. Valsts svētki Ritē

Mazs bij’ Rites novadiņš,Bet diženi turējās…

    Tāda neliela zeme, kuru ar auto var šķērsot dažās stundās.  Tāda zeme, kura ierakstīta mūsu acīs, ausīs, domās – neizdzēšami un mūžīgi.  Tā ir LATVIJA, kurai šoruden 99.gadskārta.

    Rites pagasta iedzīvotāji un Rites pamatskolas skolēni  16.novembra vakarā pulcējās Rites Tautas namā, lai kopīgi atzīmētu valsts dibināšanas dienas svinības.

Piedalies arī Tu!!!

Mārtiņdienas tirdziņš Rites pamatskolā

 

Latviešu tautas tradīcijās vieni no svinamajiem svētkiem ir Mārtiņdiena. Senāk tie bija Apkūlību svētki. Tas nozīmēja, ka novāktā raža tika nokulta, un bija novietota klētīs. Mārtiņdiena ir robeža, kad beidzas rudens darbi un sākas ziemas darbi. Vidus starp rudens un ziemas saulgriežiem.