Labie darbi Latvijas simtgadei

Laika posmā no 2017.gada 18.novembra līdz 2018.gada 18.novembrim Rites pamatskola aicina katru savu klasi, skolēnu, skolotāju, darbinieku, vecākus iesaistīties projektā „100 labie darbi Latvijai”. Skolas foajē sienu rotā varens ozols, kura lapotne līdz Latvijas simtgadei jāpiepilda ar 100 ozollapām, uz kurām tiks fiksēti visi labie darbi. Nepaliec malā! Dāvini Latvijai savus labos darbus!

Viesītes novada pašvaldība ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”- PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros tiek sniegts personalizēts atbalsts jauniešiem, kuriem vērojams risks pamest skolu, kā arī veidota ilgtspējīga atbalsta sistēma skolās un pašvaldībās.

I. semestra izskaņa Rites pamatskolā

Rites pamatskola 2017./2018.m.g. 1.semestri noslēdza ar Ziemassvētku koncertu. Koncertā uzstājās Rites pamatskolas dejotāji, dziedātāji un skolotāji, kā arī Rites Tautas nama amatierteātra dalībnieki. Direktore apsveica skolas labākos mācībās. Viesītes domes izpilddirektores S.Lūses balvu saņēma 5.klases skolniece Linda Sasa. Paldies visiem, kuri atbalstīja un piedalījās Ziemassvētku koncerta noskaņas radīšanā.

Nakts Rites pamatskolā.

Katrs skolotājs, kas kaut reizi ir audzinājis klasi, zina, cik liels darbs ir jāiegulda, lai veidotos saliedēts klases kolektīvs. Un katrs audzinātājs arī zina, ka labākais veids, kā to izdarīt, ir kopīgi klases pasākumi, jo nekur citur tā nevar iepazīt bērnus, kā kopīgi pavadot brīvo laiku, kopīgi iesaistoties dažādās neformālās aktivitātēs. Rites pamatskolas 5.klases skolēniem un audzinātājai Sandrai radās doma pirms Ziemassvētkiem pavadīt darbīgu vakaru un aizraujošu nakti skolā, taču šī ideja iepatikās arī citām klasēm, un tika pieņemts kopīgs lēmums rīkot skolā nakts pasākumu, kurš ieguva nosaukumu „nočņiks”.

“Eiropas medus brokastis” Rites pamatskolā

28,novembrī akcijas „Eiropas medus brokastis” ietvaros, visi Rites pamatskolas skolēni varēja izzināt biškopja grūto darbu.  Skolotāja Natālija Dirda dalījās sava hobija pieredzē, zināšanās, stāstot par bitēm un bišu nozīmi apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. 

Akcija „Zvaigzne austrumos” atspīd Rites pamatskolā

 

Ik gadu Viesītes novada bērni ir saņēmuši dāvanas no starptautiskās organizācijas „Samarieša soma.” Šogad pateicoties akcijai „Zvaigzne austrumos” mēs no ņēmējiem varējām kļūt par devējiem. Rites pamatskolas skolēni un skolotāji nolēma piedalīties šajā akcijā un sarūpēt dāvaniņas karadarbības skarto rajonu bēgļu bērniem.

Sveicam! Neretas novada matemātikas olimpiādes 1.vietas ieguvēju 5.klašu grupā

Sveicam!

Neretas novada matemātikas olimpiādes

1.vietas ieguvēju 5.klašu grupā 

KITIJU SEMJONOVU!!!

 

Paldies par piedalīšanos olimpiādē

LINDAI SASAI,

ARNIM STRUMSKIM,

par skolēnu gatavošanu olimpiādei – skolotājai NATĀLIJAI!

Latvijas 99.gadadienas svinības

Met, laimīte, zelta jostu

Pāri mūsu zemītei,

Dod māsiņām, bāleliņiem

Baltu mūžu nodzīvot!

/ Latviešu tautas dziesma/

18.novembrī Rites pamatskolas 7. klases skolēni, audzinātāja un daži 8. klases skolēni devās ekskursijā uz Rīgu, lai tur nosvinētu valsts dzimšanas dienu. Rīts iesākās ar patriotisku noskaņojumu, jo par godu savai valstij un tās brīvības cīnītājiem tika piespraustas sarkanbaltsarkanās lentītes, šādi godinot un sveicot Latvijas valsti 99. gadadienā. Aktīva atpūta iepazīstot Vecrīgu, izzinot Latvijas vēsturi, jauniešiem sagādāja sajūsmu.