Daily Archives: janvāris 15, 2018

Labie darbi Latvijas simtgadei

Laika posmā no 2017.gada 18.novembra līdz 2018.gada 18.novembrim Rites pamatskola aicina katru savu klasi, skolēnu, skolotāju, darbinieku, vecākus iesaistīties projektā „100 labie darbi Latvijai”. Skolas foajē sienu rotā varens ozols, kura lapotne līdz Latvijas simtgadei jāpiepilda ar 100 ozollapām, uz kurām tiks fiksēti visi labie darbi. Nepaliec malā! Dāvini Latvijai savus labos darbus!

Viesītes novada pašvaldība ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”- PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros tiek sniegts personalizēts atbalsts jauniešiem, kuriem vērojams risks pamest skolu, kā arī veidota ilgtspējīga atbalsta sistēma skolās un pašvaldībās.