Monthly Archives: jūlijs 2018

Ritē sporto!

 

7.reizi visā Latvijā no 28. maija līdz 3. jūnijam starptautiskā projekta “NowWeMOVE” ietvaros, norisinājās Latvijas Veselības nedēļa 2018. Arī Rites pamatskola un pagasta iedzīvotāji iesaistījās šajās aktivitātēs. Pagasta iedzīvotāju koordinatore bija Rites Tautas nama vadītāja Aina Guoģe. Pirmajā diena tika skaitīti pakāpieni. Jāatzīst, ka līdz dienas beigām visi cipari sajuka juku jukām un galīgo rezultātu nebija iespējams aprēķināt. Tā kā skolā uz otro stāvu ved 18 + 4 pakāpieni un skolēni tos mēro vidēji 8 reizes dienā tad vidējais pakāpienu skaits tuvojas atzīmei 7920. Otrā diena bija soļu skaitīšanas diena. 375 821 soļu tika veikti tikai Rites pamatskolas skolēnu vidū.