Klašu audzinātāji

3.,4. klases – Vita Liepiņa – sociālo zinību kabinets

8.klase – Natālija Dirda – matemātikas kabinets

6.,7.klase – Sandra Tuča – vēstures kabinets

1.,9.klases – Irina Vavere – mājturības kabinets