Klašu audzinātāji

2.,3. klases – Vita Liepiņa – sociālo zinību kabinets

7.klase – Natālija Dirda – matemātikas kabinets

5.klase – Sandra Tuča – vēstures kabinets

8.,9.klases – Irina Vavere – mājturības kabinets