Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

  1. Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē