Interešu izglītības pulciņi

  1. – 4.klašu tautas deju pulciņš – sk.Lilita Bārdule
  2. – 6.klašu tautas deju pulciņš – sk.Lilita Bārdule
  3. – 5.klašu koris – sk. Inga Davidāne
  4. – 5.klašu sporta pulciņš – sk.Vita Liepiņa

5.klašu informātikas pulciņš – sk.Irina Vavere

Vides izglītības pulciņš – sk.Daiga Černauska