Karjeras seminārs vecākiem “Kā runāt ar jaunieti par karjeru”

Viesītes vidusskola organizē karjeras semināru vecākiem “Kā runāt ar jaunieti par karjeru”. Nodarbība notiks: 16.martā, plkst. 18.00-19.00 tiešsaistē  zoom platformā Viesītes vidusskolas vecākiem.

Nodarbībā uzzināsim:

  • kā viegli un dabiski veidot sarunu ar pusaudzi;
  • kā klausīties, lai pusaudzis vēlētos runāt;
  • kā uzzināt bērna patiesās vēlmes un aizraušanās;
  • kā motivēt pusaudzi darboties u.c.

Apsveikums Ziemassvētkos!

Viesītes vidusskolas direktora uzruna Valsts svētkos

 

Projekts PUMPURS turpinās arī 2020./2021. mācību gadā

Viesītes vidusskola turpina īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

“Labākie” ir labākie arī Siguldā!

Līdz ar lielā mākslinieka Rudens pirmajiem otas triepieniem pa zaļajām lapām,  Rites skolas labākā klase mācībās, devās ekskursijā uz Siguldu. Sūrā un grūtā darba rezultāts – atpūtas un izklaides pasākums. 8.klases skolēnu kopīgais lēmums- dienu veltīt sportiskām aktivitātēm un baudīt brīnišķīgo Siguldas ainavu. Skolotājas Sandras Tučas aktivitātes un pārbaudījumi sākās jau autobusā, kuru ielīksmoti jaunieši, mūs, pārējos, braucienus lutināja ar skanīgām dziesmām. Pirmā pietura- šķēršļu joslu trase “Tarzāns.” Ikvienam  tika dota iespēja pārbaudīt ne tikai savu fizisko sagatavotību, bet arī citas īpašības: drosmi, neatlaidību, mērķtiecīgumu.

Kārtība mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā Viesītes vidusskolā

COVID-19+ izlabots 26_08_-converted

Zinību diena ‘Rites pamatskolā”

Viesītes vidusskolas direktora uzruna 2019.2020. mācību gadu noslēdzot