Projekts PUMPURS turpinās arī 2020./2021. mācību gadā

Viesītes vidusskola turpina īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

“Labākie” ir labākie arī Siguldā!

Līdz ar lielā mākslinieka Rudens pirmajiem otas triepieniem pa zaļajām lapām,  Rites skolas labākā klase mācībās, devās ekskursijā uz Siguldu. Sūrā un grūtā darba rezultāts – atpūtas un izklaides pasākums. 8.klases skolēnu kopīgais lēmums- dienu veltīt sportiskām aktivitātēm un baudīt brīnišķīgo Siguldas ainavu. Skolotājas Sandras Tučas aktivitātes un pārbaudījumi sākās jau autobusā, kuru ielīksmoti jaunieši, mūs, pārējos, braucienus lutināja ar skanīgām dziesmām. Pirmā pietura- šķēršļu joslu trase “Tarzāns.” Ikvienam  tika dota iespēja pārbaudīt ne tikai savu fizisko sagatavotību, bet arī citas īpašības: drosmi, neatlaidību, mērķtiecīgumu.

Kārtība mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā Viesītes vidusskolā

COVID-19+ izlabots 26_08_-converted

Zinību diena ‘Rites pamatskolā”

Viesītes vidusskolas direktora uzruna 2019.2020. mācību gadu noslēdzot

Baleta “Riekstkodis” apmeklējums

12.februārī Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vieta “Rites pamatskola” skolēni mūzikas mācības programmas un “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Latvijas Nacionālo operu un baletu,  lai iepazītu baleta mākslu.

Baleta māksla – tā ir brīnummāksla, kurā cilvēku emocijas un iekšējā pasaule atklājas dejā un mūzikā, kuru nevar aprakstīt vārdos, tā ir jāredz, lai izjustu visu tās krāšņumu.

Sveču mēnesis Ritē

Jau izsenis zināms, ka februāris tiek dēvēts par sveču mēnesi. Tas ir laiks, kad tiek iezīmēts ziemas vidus. Senie latvieši parasti sveces lēja no aitu taukiem vai vaska. Sveču diena iezīmē ziemas vidu, un tai bija savi ticējumi, rotaļas, dziesmas. Šajā dienā latvieši parasti lēja sveces no aitu taukiem vai vaska.