Daily Archives: 15/10/2020

Projekts PUMPURS turpinās arī 2020./2021. mācību gadā

Viesītes vidusskola turpina īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

“Labākie” ir labākie arī Siguldā!

Līdz ar lielā mākslinieka Rudens pirmajiem otas triepieniem pa zaļajām lapām,  Rites skolas labākā klase mācībās, devās ekskursijā uz Siguldu. Sūrā un grūtā darba rezultāts – atpūtas un izklaides pasākums. 8.klases skolēnu kopīgais lēmums- dienu veltīt sportiskām aktivitātēm un baudīt brīnišķīgo Siguldas ainavu. Skolotājas Sandras Tučas aktivitātes un pārbaudījumi sākās jau autobusā, kuru ielīksmoti jaunieši, mūs, pārējos, braucienus lutināja ar skanīgām dziesmām. Pirmā pietura- šķēršļu joslu trase “Tarzāns.” Ikvienam  tika dota iespēja pārbaudīt ne tikai savu fizisko sagatavotību, bet arī citas īpašības: drosmi, neatlaidību, mērķtiecīgumu.