Barikāžu aizstāvju godināšanai – Ierindas skate.

Janvāra mēnesis Rites skolā noslēdzās ar ikgadējo, Latvijas barikāžu atceres dienai veltīto, ierindas skati. Vairākas dienas ritmiskais soļojums bija dzirdams un jūtams ne tikai skolas zālē, bet arī Rites Tautas namā. Šogad žūrijas komisijas sastāvā, jau visiem zināmais, Viesītes novada pašvaldības policijas inspektors Jānis Pučinskis. Rites pagasta pārvaldes vadītāja Lilita Bārdule un VUGD ZRB Jēkabpils nodaļas Viesītes posteņa vada komandiera vietnieks – seržants Mairis Cepurītis. Komandieru ziņojumu šogad pieņēma Viesītes vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Iveta Maševska. Klašu komandieru veiksme izlozē, noteica soļošanas secību. Šogad, laimīgā pirmā numura zīmi izvilka 6. un 7. klašu apvienotā komanda. Ierindas skates noslēdzošā daļa piederēja 8.klasei. Nekad nevar zināt, vai veiksme startēt ir pirmajiem, vai pēdējiem? Ritmiska soļu dimdēšana mijās ar sasaukšanos, komandu došanu ar izpildīšanu, ko vienmēr noslēdza skanīga dziesma. Arī šogad visas klases cīnījās par Ierindas skates ceļojošo uzvarētāju kausu. Pēc žūrijas vērtējuma godpilno trešo vietu ieguva mazie 3.klases soļotāji iegūstot 113 punktus. Par vienu punktu vairāk ieguva 6.un7.klašu komanda (audz.S.Tuča), un ierindojās otrajā vietā. Par šā gada uzvarētājiem, un ceļojošā kausa īpašniekiem, līdz nākamajai skatei, tika pasludināti 9.klases jaunieši (audz. I.Vavere) – viņiem 127 punkti. Paralēli klašu sacīkstēm par lielo kausu, notiek komandieru mērošanās spēkiem par mazajiem kausiem. Jāatzīst, ka tieši komandierim uz saviem pleciem ir “jānes vissmagākā nasta.” Mazāko klašu grupā šogad labākais komandieris bija 4.klases Sanija Sasa, kura žūrijas vērtējumā ieguva 91 punktu. Vecāko klašu skolēniem, tikai par vienu punktu, apsteidzot iepriekšējā gada uzvarētāju Zinti, uzvarēja 9.klases Sandris Levinskis, kura kontā bija 90 punkti. Jāatzīst, ka Sandrim “debija” izrādījās spīdoša, un pārsteiguma smaids vēl ilgi nenozuda no sejas. Policijas inspektora veicināšanas balva šogad tika pasniegta 4.klases skolēnu komandai, kurai, šis gads izvērtās vairāk, kā pieredzes gūšanas iespēja. Galvenais ir saglabāt možu garu un, mācoties no savām kļūdām, vienkārši doties uz priekšu. Paldies visiem vecākiem par skaisti sapostajiem bērniem, audzinātājiem, kuri ieguldīja savu brīvo laiku un bija atbalsts saviem audzināmajiem. Liels paldies žūrijas komisijas cilvēkiem, kuri nekad neatsaka un ir ar bērniem nopietnos pārbaudījumos. Milzīga pateicība skolēnu un skolotāju vārdā Rites Tautas nama vadītājai Ainai Guoģei, par sirds siltumu un skaistajām telpām. Paldies vecākiem un vecvecākiem, kuri vienmēr ir atbalsts savas dzimtas mazākajiem. Latvijas barikāžu aizstāvju varonībai noilguma nav. Viņu kopīgi paveiktais darbs Latvijas labā, joprojām, ir iedvesmas avots, gan bērniem, gan jauniešiem.

Skolotāja V. Liepiņa