Mācību gada noslēgums “Rites pamatskolā”.

30.maijā “Rites pamatskolas” skolēni un skolotāji pulcējās uz tradicionālo mācību gadu. Tajā ieraksta abus abus kolektīvus, sākumskolas ansamblis un individuālās priekšnesumu izpildītāji. Pēc koncerta ar pateicības rakstu zīmes un personāla jaunumi:

– dabaszinību konkurss 6.klasei – Linda Sasa 6.kl. – 3.vieta (sk.Daiga Černauska);

– krievu valodas olimpiāde 8.-9.klasei – Linda Kampe 9.kl. – 1.vieta, Zintis Aleksis 8.kl. – 3.vieta, Esmeralda Vaļko 9.klase atzinība (sk.Iveta Maševska);

– matemātikas olimpiāde 5.-8.klasei – Linda Sasa 6.kl. – 3.vieta (sk.Natālija Dirda);

– sociālo zinību konkurss „Esi drošs” – Sanija Sasa 4.kl. – 2.vieta (sk.Irina Vavere);

– Zemgales novada 6.-9.klašu 18.matemātikas olimpiāde – Linda Sasa – 3.vieta (sk.Natālija Dirda);

– mājturība un tekstiltehnoloģijas – Esmeralda Vaļko 9.klase – atzinība (sk.Irina Vavere).

            „Rites pamatskolas” labākās sportistam 2018./2019. mācību gada – 8.klases skolēnam Kristiānam Vāgneram.

            Par titulu “Labākais skolēns mācībās” Viesi novada domes izpilddirektore Sanita Lūse apbalvoja ar savu ikmēneša balvu 6.klases skolnieci Saniju Sasu.

            Par izciliem sasniegumiem mācībās Zelta diplomu saņēma 3.klases skolēns Aigars Strumskis. Sudraba diplomi tika pasniegti 9.klases skolniecēm Lindai Kampei un Esmeraldai Vaļko, 6.klases skolniecēm Kitijai Semjonovai un Lindai Sasai, 4.klases skolniecei Sanjai Sasai, 3.klases skolniecēm Vitai Kampei un Nikijai Semjonovai. Bronzas diplomus par labiem sasniegumiem mācībās saņēma 9.klases skolēns Ričards Cepurītis, 8.klases skolēni Marta Klibiķe, Kristiāns Vāgners, Zintis Aleksis, Arnis Strumskis, 4.klases skolēns Roberts Rode, 3.klases skolēns Adrians Strucis.  Par centību un izaugsmi  pateicību saņēma 2.klases skolēns Kaspars Korsikovs.

            Pēc Atskaites koncerts sekoja Sporta diena, kas ir tradicionāli sporta skolotāji Vitas Lepiņas vadīja organizēt un vadīt 8.klases skolēni, kā arī skolēnu jau iecienītais Nakts pasākums skolā.

            Lai visi izdodas labi atpūsties vasarā! Lai 9.klases skolēniem veiksme un izdošanās eksāmenos! Uz tikšanos atkal 1.septojumu!

                        Direktora vietniece Iveta Maševska