Ar siltumu un krāšņumu  pienāca 15.jūnijs un Rites skolas 9.c klases absolventiem noslēdzās  svarīgs dzīves posms. Izlaidums norisinajās Rites Tautas namā, kur ar uzrunām uzstājas Viesītes vidusskolas direktora vietniece Iveta Maševska, Rites pagasta pārvaldes vadītāja Lilita Bārdule un Viesītes novada pašvaldības izpilddirektore  Sanita Lūse, izceļot labākos un centīgākos absolventus, kā arī izsakot pateicību skolotājiem, vēlot absolventiem izdošanos. Ziedi un dzīvesprieks, dāvanas un pirmais, ļoti gaidītais izglītības dokuments, mīļo, tuvo cilvēku un draugu klātbūtne, laimes un veiksmes vēlējumi, rokasspiedieni, mūzika, elegance un mīlestība noteikti paliks absolventu atmiņā ilgi. Pasākumā klātesošos priecēja muzikāli priekšnesumi – Lindas Sasas klavierspēle un  Kristīnes Lukjanovas dziesma Lauras Dirdas ģitārspeles pavadījumā.

Izlaiduma noslēgumā absolventi kopā ar mācībspēkiem un sveicējiem skaisto brīdi iemūžināja atmiņās  – fotografējoties skolas pagalmā.

Skola, tik pierastā klase un sols nu paliek aiz muguras. Svinīgā svētku sajūta, savīdamās ar vieglām skumjām un nostaļģiju, kļūst par lielisku ierakstu katra absolventa dzīves grāmatā!

                                                                                                                                                                            Laura Dirda