“Olimpiskā diena 2019” Rites skolā”

 

“Olimpiskā diena ” Rites skolas jauniešiem nav jaunums. Ik katru gadu septembra vidū sākas vingrošanas kompleksa mācīšanās, lai “īstajā dienā, viss būtu skaisti!” Šogad 20.septembrī visā Latvijā 150 tūkstoši dalībnieku no 101 pašvaldības piedalījās “Olimpiskajā dienā 2019”. Šogad pirmo reizi, kopā ar visu skolu, vingroja arī pirmskolas izglītības iestādes bērni. Viņi godam bija iemācījušies, mazajiem paredzēto, vingrojumu kompleksu un godam izturēja arī vingrošanas tempu. Rīta vingrošana – tās mērķis ir dalībniekus pamodināt uz sportošanu un atgādināt par to, kā svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Pēc rīta rosmes pirmskolas bērni varēja turpināt sportot un nodarbināt sevi dažādās sportiskās aktivitātēs. Tā kā esam piedalījušie Olimpiskās dienas rīta vingrošanā ilgus gadus, esam iekrājuši lielu pieredzi muzikālajā vingrošanā. Ikviens no šiem piedāvājumiem ir izmantojams ikdienā. Lielu paldies gribētu teikt 9.klases puišiem Elvijam, Kristiānam un Arnim par fizisko aktivitāšu tehnisko nodrošinājumu. Paldies drosmīgajiem – Lindai, Kristīnei, Rodrigo un Aigaram, kuri spēja būt vingrojumu izpildītāji visai skolas saimei. Paldies arī skolotājām, kuras pievienojās kopīgajā un vienojošajā aktivitātē.

Skolotāja. V.Liepiņa