Labais darbs Rites skolā.

Jau vienpadsmito gadu labdarības organizācija “Palīdzēsisim.lv” organizē akciju “Labo darbu nedēļa.” Jau vairākus gadus, tajā piedalās arī Rites skolas bērni un skolotāji. Nenoliedzami, rudenī vislielākā palīdzība ir tieši kritušo lapu savākšanā un transportēšanā. Vislielākā motivācija darba veikšanā ir uzreiz redzamais rezultāts. Ik joslā, kuru ir skāris grābeklis, redzama zaļā zāle. Tās zaļajos stiebros, rīta rotaļas lēnam uzsākusi saule. Skolēni ar lielu entuziasmu viens otru nomainīja un sadalīja darbus – vieni grāba lapas, otri lapu kaudzes krāva ķerrās, citi transportēja prom. Bērnu secinājums: lapu grābšanā pavadītais laiks, ir daudz mazāks, nekā to transportēšanai. Lai arī diena, jaušami, vērsās jauka un bez nokrišņiem, pirmajiem darba rūķiem, bija jārēķinās, ka agrā rīta stundā koku lapas ir slapjas un smagas. Prieks, ka tas nevienu nenobiedēja un darba sparu nemazināja. Kā vienmēr, darba procesā, bija joki, vizināšanās ķerrā, un mudinājumi uzreiz kārtīgi padarīt savu darbu. Īpašs prieks, ka labos darbus mēs varam darīt kopā ar savu skolēnu vecākiem. Jau pirmajā lapu vākšanas stundā ar savu padomu un priekšzīmi neskopojās Samantas mamma. Katrs ieklausījās ieteikumos, kā efektīvāk izmantot savu spēku, lielā mērķa sasniegšanā. Kārtīgi tika strādāts visu dienu un rudens izsvaidītās lapas, tika savāktas. Tomēr, arī rudens turpināja savas spēlītes koku lapās un pa vienai atkal tās meta lejā. Vislielākais prieks ir tāda kopā būšana tieši darbībā. Liels paldies ikvienam bērnam, kurš nežēlojās par samirkušajiem apaviem, sastrādātajām rokām un lielo vēlmi īsajā laika periodā censties padarīt pēc iespējas vairāk. Arī labie darbi prasa papildus piepūli. Apziņu, ka esam viena daļa no labā, varēja iegūt ikviens. Kurš šo iespēju izmantoja pilnā mērā, kurš tikai bija klāt un noraudzījās šajā procesā – ir ikviena personiska izvēle. Izvēle mums tiek dota ik dienu! Lēmums pieņemam katru dienu! Tāpēc aicinu – ik dienu, ne tikai akciju laikā,  darīsim labos darbus!

Sk. V.Liepiņa