Putras programma 2019.

Šoreiz Putras programmas tēma ir “Putras žurnālisti” un garākā putras stāsta veidošana.