Karjeras seminārs vecākiem “Kā runāt ar jaunieti par karjeru”

Viesītes vidusskola organizē karjeras semināru vecākiem “Kā runāt ar jaunieti par karjeru”. Nodarbība notiks: 16.martā, plkst. 18.00-19.00 tiešsaistē  zoom platformā Viesītes vidusskolas vecākiem.

Nodarbībā uzzināsim:

  • kā viegli un dabiski veidot sarunu ar pusaudzi;
  • kā klausīties, lai pusaudzis vēlētos runāt;
  • kā uzzināt bērna patiesās vēlmes un aizraušanās;
  • kā motivēt pusaudzi darboties u.c.

Reģistrēties līdz 15.martam (dalībniekiem tiks izsūtīta saite). Piesakoties klašu audzinātājiem eklasē vai e-pastu sarmite_ratina@inbox.lv

Smelsimies  enerģiju un atbalstu sarunājoties un tiekoties platformā! Tas nepieciešams mums un noteikti arī jauniešiem!Pēc neliela laika sprīža izglītības un savas karjeras krustcelēs būs izlaiduma klašu jaunieši. Nezināmā ir tik daudz, bet atbilžu….!Būsim kopā, lai sadzirdētu, uzklausītu un atbalstītu!

Viesītes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants S.Ratiņa

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.