Skolēnu brīvdienas

Rudens brīvdienas

no 2019. gada 21. oktobra līdz 25. oktobrim

Ziemas brīvdienas

no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim;

Pavasara brīvdienas  

1.–9. klases skolēniem – no 2020. gada 16. marta līdz 20. martam;

Vasaras brīvdienas

1.–8. klašu  – no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.