Klašu audzinātāji

4.,5. klases – Vita Liepiņa – sociālo zinību kabinets

9.klase – Natālija Dirda – matemātikas kabinets

7.,8.klase – Sandra Tuča – vēstures kabinets

2.,3.klases – Irina Vavere – mājturības kabinets